PAULUS FLORIZOONE.REPLICA

Sedert januari 2012 werden alle archeologisch aanverwante activiteiten alsook de productie van replica's stopgezet. Hierbij wensen we alle opdrachtgevers en collega's te bedanken voor de samenwerking gedurende 20 jaar.

Replica‘s hebben een grote didactische waarde en geven educatieve diensten van musea extra ondersteuning. Ze brengen de geschiedenis tastbaar tot leven en illustreren de dagelijkse gewoonten van onze voorouders. Door het aanraken en het eventueel gebruik van deze objecten maakt het publiek, op een aangename manier kennis met de experimentele archeologie. Replica‘s kunnen tevens een verantwoord alternatief bieden voor archeologische vondsten die niet in aanmerking komen voor restauratie.

Elk voorwerp wordt gesigneerd met ons logo (dieptestempel in de klei), zodat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen originele vondsten en replica‘s.

Logo keramiek Paulus Florizoone

Replica‘s uit diverse perioden van de geschiedenis (prehistorisch, Romeins, Vroege Middeleeuwen, Volle Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en Post Middeleeuwse Tijd). Bij de vervaardiging ervan wordt de authentieke manier van werken gerespecteerd zowel wat betreft het modelleren (handgevormd, gedraaid) als het hanteren van eventuele werktuigen (o.a. radstempels, lomers, afdraaigereedschap…). Ook de klei wordt, wat betreft textuur, kleur, enz. indien nodig, aangepast. Er wordt geen gebruik gemaakt van gietmallen of andere vormmallen om de potvormen te kopiëren. Elke replica is een unicum zonder af te wijken van het typevoorbeeld.


© PaulusFlorizoone. All rights reserved.
Contact | Copyright| Links | Sitemap

crow