PAULUS FLORIZOONE.COPYRIGHT

Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Paulus Florizoone. Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten moet worden vermeld dat Paulus Florizoone eigenaar is van de rechten. Dit moet gebeuren op de volgende manier.

Wanneer de tekst wordt overgenomen op een website, moet er een link worden gemaakt naar de website van PaulusFlorizoone bij de eerste keer dat de naam PaulusFlorizoone voorkomt.

Indien u een van onze teksten wenst over te nemen, neem dan contact op met: Ceramics[at]PaulusFlorizoone.be

Voor alle beelden op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Indien u een van deze beelden wenst te gebruiken, neem dan contact op met: Keramiekatelier PaulusFlorizoone.be


© PaulusFlorizoone. All rights reserved.
Contact | Copyright| Links | Sitemap

crow